Välkommen till Föreningen Vårda Knivsta (FVK)

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och stärker dess särprägel.

Knivsta kommun är ett av Mälardalens mest expansiva och bostadsattraktiva områden. FVK vill bevaka kvalitet i hanteringen av kommunens planprocesser med ett långsiktigt perspektiv på vilka skyddsvärden som ska finnas när vi blickar bakåt på utvecklingen om säg femtio år. Konjunkturerna svänger, grönstråk och boendekvaliteter måste bestå. Vilket Knivsta vill du att dina barnbarn ska leva i?

Senaste nytt

Offentlig debatt i kommunhuset den 3:e maj

OBSKnivsta, Knivsta Hembygdsgille och Vårda Knivsta inbjuder till Offentlig Debatt om överenskommelsen om fyra spår och den ifrågasatta översiktsplanen

Öppet möte om Fyra spår

Vi inbjuder tillsammans med Knivsta Hembygdsgille, Lagga Hembygds- och Fornminnesförening samt Omställningsgruppen till ett öppet möte om utbyggnaden till fyra spår den 6 mars kl 19 på Tilassalen i Kommunhuset