Välkommen till Föreningen Vårda Knivsta (FVK)

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och stärker dess särprägel.

Knivsta kommun är ett av Mälardalens mest expansiva och bostadsattraktiva områden. FVK vill bevaka kvalitet i hanteringen av kommunens planprocesser med ett långsiktigt perspektiv på vilka skyddsvärden som ska finnas när vi blickar bakåt på utvecklingen om säg femtio år. Konjunkturerna svänger, grönstråk och boendekvaliteter måste bestå. Vilket Knivsta vill du att dina barnbarn ska leva i?

Senaste nytt

Protokoll vid årsmöte samt protokoll vid medlemsmöte/extra årsmöte

Nu kan du läsa ”Protokoll fört vid Föreningen Vårda Knivstas medlemsmöte/extra årsmöte, kl. 18:30, tisdagen den 25 september 2018 vid hembygdsgården Kvarngården i Knivsta” samt ”Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Vårda Knivsta onsdagen den 27 mars 2018 sal Kvallsta, kommunhuset, Knivsta”. Du hittar båda under Föreningen -> Protokoll.

Offentlig debatt i kommunhuset den 3:e maj

OBSKnivsta, Knivsta Hembygdsgille och Vårda Knivsta inbjuder till Offentlig Debatt om överenskommelsen om fyra spår och den ifrågasatta översiktsplanen