Välkommen till Föreningen Vårda Knivsta (FVK)

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och stärker dess särprägel.

Knivsta kommun är ett av Mälardalens mest expansiva och bostadsattraktiva områden. FVK vill bevaka kvalitet i hanteringen av kommunens planprocesser med ett långsiktigt perspektiv på vilka skyddsvärden som ska finnas när vi blickar bakåt på utvecklingen om säg femtio år. Konjunkturerna svänger, grönstråk och boendekvaliteter måste bestå. Vilket Knivsta vill du att dina barnbarn ska leva i?

Senaste nytt

Protokoll från årsmöte 2017

Protokollet från årsmötet som hölls den 2 mars 2017 finns nu att läsa under Föreningen/Protokoll. Här kan man även läsa protokoll från tidigare möten.

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen Vårda Knivsta till årsmöte torsdagen den 2 mars kl 19.00 Lokal Kvallsta i kommunhuset Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Sten-Åke Bylund från Föreningen Vårda Uppsala att leda en diskussion om Knivstas utbyggnadsplaner De medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften 100 kr för år 2017 ombeds göra detta på bankgiro 621-4951 Välkomna […]