Markanvisningar i Knivsta

Det började med tidningsuppgifter om ett 12-våningshus på Sågenområdet där Mojjen står. Sedan fanns på Kommunens webbsite att läsa att en entreprenör var intresserad av att bygga ett 12-vånings hus kopplat till ett 4-vånings- och ett 7-våningshus. Ett markanvisningsavtal hade skrivits men inget beslut om bygget fattats. Avtalet undertecknades i april 2014. Den 10:e mars […]

Läs hela artikeln här

Utvecklingsperspektiv för Knivsta kommun

Vår värld är idag ohållbar. 2016 nåddes enligt Världsnaturfonden årets hållbarhetsgräns 8/8. 3 stora källor till CO2-utsläpp är energi, transport och betong. Knivsta kommun vill minska transporter genom förtätning nära stationen, som ligger nära Knivstaån. Hårda ytor (hus, vägar, trottoarer) innebär att förorenat regnvatten rinner ner i ån. Det rinner vidare till Garnsviken i Mälaren, […]

Läs hela artikeln här