Varför fyra spår genom Knivsta?

  När Klas Bergström informerade om Kommunfullmäktiges beslutat att godkänna avtalet med regeringen om fyra spår kommenterade han detta med att det löser problem men inte alla problem. Vad han inte tog upp var vilka problem som avtalet om fyra spår för med sig. För att nämna några – stort ingrepp i Trunsta träsk som […]

Läs hela artikeln här

Markanvisningar i Knivsta

Det började med tidningsuppgifter om ett 12-våningshus på Sågenområdet där Mojjen står. Sedan fanns på Kommunens webbsite att läsa att en entreprenör var intresserad av att bygga ett 12-vånings hus kopplat till ett 4-vånings- och ett 7-våningshus. Ett markanvisningsavtal hade skrivits men inget beslut om bygget fattats. Avtalet undertecknades i april 2014. Den 10:e mars […]

Läs hela artikeln här

Utvecklingsperspektiv för Knivsta kommun

Vår värld är idag ohållbar. 2016 nåddes enligt Världsnaturfonden årets hållbarhetsgräns 8/8. 3 stora källor till CO2-utsläpp är energi, transport och betong. Knivsta kommun vill minska transporter genom förtätning nära stationen, som ligger nära Knivstaån. Hårda ytor (hus, vägar, trottoarer) innebär att förorenat regnvatten rinner ner i ån. Det rinner vidare till Garnsviken i Mälaren, […]

Läs hela artikeln här