Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Medlemskap tecknas genom att insätta medlemsavgiften 100 kr på Vårda Knivstas bankgirokonto 621-4951.  Anonyma insättningar är väldigt svåra att spåra.  Ange därför även epostadress.

Sprid gärna kännedom om föreningen och dess verksamhet – många medlemmar stärker medborgardialogen om en välplanerad framtid för Knivsta. Hör gärna av er själva med idéer/synpunkter till styrelsen!