Offentlig debatt i kommunhuset den 3:e maj

OBSKnivsta, Knivsta Hembygdsgille och Vårda Knivsta inbjuder till Offentlig Debatt om överenskommelsen om fyra spår och den ifrågasatta översiktsplanen

Öppet möte om Fyra spår

Vi inbjuder tillsammans med Knivsta Hembygdsgille, Lagga Hembygds- och Fornminnesförening samt Omställningsgruppen till ett öppet möte om utbyggnaden till fyra spår den 6 mars kl 19 på Tilassalen i Kommunhuset

Kallelse till årsmöte 2018

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen Vårda Knivsta till årsmöte tisdagen den 27 mars 2018 kl 19.00 Lokal Kvallsta i kommunhuset Sedvanliga årsmötesförhandlingar Underlag till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan Alla frågor och motioner som behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet, dvs senast den 10 mars. De medlemmar som […]

Medlemsbrev 2016

    Till våra medlemmar Verksamhetsåret 2016 är snart till ända. Under våren drev vi en kampanj för att överklaga detaljplanen för kvarteret ”Virkesladan”. Vi upplevde ett stort engagemang mot planerna på höghus i centrum och andra utbyggnadsfrågor. Jag är glad att våra insatser var en bidragande orsak till det stora antalet överklaganden som lämnades in. […]

Hur vill du att Knivsta ska utvecklas?

Vad tycker du om förändringarna? Trivs du i Knivsta? Uppskattar du de grönområden, skogspartier, vattendrag och hus som finns? Vad tycker du om Sågenområdet, om trafiksituationen? Vet du att kommunen har planer (skrivit markanvisningsavtal) för fem 12 till 20-våningshus i centrum? Finns det förändringar du önskar och inte önskar? Hur vill du att Knivsta utvecklas? […]

Kallelse till extra Medlemsmöte

Kallelse till extra Medlemsmöte Härmed kallas medlemmarna i Föreningen Vårda Knivsta till extra Medlemsmöte tisdagen den 11 oktober kl 18.30. Lokal: Kommunhusets Kvallsta sal Ärenden: 1. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 2. Val av ledamot i föreningens styrelse för tiden fram till nästa årsmöte efter Ulla Berglund som avsagt sig styrelseuppdraget […]

Höghus och demokrati

Höghusfrågan och demokrati i Knivsta Kommun, För att en gång för alla få svar från våra folkvalda ställde jag följande fråga till våra 9 partiers gruppledare; ”Hej, frågan om höghusens vara eller icke vara diskuteras flitigt för närvarande, både i medier och på byn av gemene man. Får intrycket att merparten man diskuterar med är […]

Vision som förblindar

I mars 2013 antog ett enigt kommunfullmäktige en vision om Knivstas utveckling (V13). Det är osäkert om man då insåg vad visionen skulle fylla för ändamål. Nu vet vi. Moderaternas världsbild skulle övertas av alla andra partier. Enligt V13 är tillväxt det övergripande samhällsvärdet. ’Urbanisering’ kallas det. Inga restriktioner om bevarandevärden, naturkänsla, kultursyn besvärar V13. […]