Härmed kallas medlemmarna i

Föreningen Vårda Knivsta

till årsmöte

tisdagen den 27 mars 2018 kl 19.00

Lokal Kvallsta i kommunhuset

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Underlag till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan

Alla frågor och motioner som behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet, dvs senast den 10 mars.

De medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften 100 kr för år 2018

ombeds göra detta på bankgiro 621-4951

Välkomna

Lars Berglöf
ordförande