Härmed kallas medlemmarna i

Föreningen Vårda Knivsta

till årsmöte

torsdagen den 2 mars kl 19.00

Lokal Kvallsta i kommunhuset

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer

Sten-Åke Bylund från Föreningen Vårda Uppsala

att leda en diskussion om Knivstas utbyggnadsplaner

De medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften 100 kr för år 2017

ombeds göra detta på bankgiro 621-4951

Välkomna

Lars Berglöf ordförande

 

Se även Knivsta kommuns hemsida: Bygga/bo, Reviderad översiktsplan, Kunskapsunderlag, Utbyggnadsanalys/rapport