Vi inbjuder tillsammans med Knivsta Hembygdsgille, Lagga Hembygds- och Fornminnesförening samt Omställningsgruppen till ett öppet möte om utbyggnaden till fyra spår den 6 mars kl 19 på Tilassalen i Kommunhuset

 

                                                     

Vad betyder fyra spår för Knivsta?                                            

Vi inbjuder till ett öppet möte den 6 mars 2018 kl.19.00 – 21.
i Tilassalen på kommunhuset

Ett avtal har nu träffats mellan staten och Knivsta kommun om att bygga fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen. Vad innebär avtalet för Knivsta kommun?
Avtalet omfattar bl a ett åtagande om att till år 2057 bygga 15 000 nya bostäder i Knivstas Nydal, i Alsike och även i ”Nysala” på gränsen till Uppsala kommun.

Johan Edstav som varit statens förhandlare, kommer att presentera avtalet och konkretiserar vilka krav som ställs på respektive part. Därefter får vi av Lena Fransson en orientering om hur kommunen kommer att arbeta vidare på kommunal nivå med dessa frågor.

Mötet avslutas med en frågestund.

Knivstas kommundirektör Lena Fransson, samhällsplanerare Sten-Åke Bylund och Per Thunström från Vårda Knivsta medverkar i mötet.

Sprid gärna den här informationen till vänner, grannar och intressenter av ämnet. Det är ett öppet möte och fritt inträde.

Välkomna !

 Föreningen Vårda Knivsta

Knivsta Hembygdsgille, Lagga Hembygds- och Fornminnesförening, Omställningsgruppen