Hur vill Du att Knivsta skall utvecklas?

  REFLEKTIONER KRING KNIVSTAS FRAMTIDA UTVECKLING   Det finns många frågor om Knivstas framtid. Föreningen Vårda Knivsta vill att du som bor i kommunen får vara med och bestämma hur Knivsta centrum utvecklas. Vi i Vårda Knivsta har funderat på hur Knivsta kan utvecklas positivt och behålla vår trivsamma trädgårdstadsmiljö. Våra tankar och funderingar bygger […]

Läs hela projektet här
Skapad: 9 oktober 2016
Antal skrivelser: 0
Antal artiklar: 0

Sågenområdet

FVK knyter an till de redan aktiva föreningarna när det gäller Sågenområdet och den planprocess som hittills styrt exploateringen. FVK efterlyser en övergripande plan för samhällets centrumutveckling, och är lika kritisk till effekterna av den höga exploateringen av Sågenområdet och dess planprocess som nonchalansen i den hittillsvarande medborgardialogen.

Läs hela projektet här
Skapad: 12 maj 2015
Antal skrivelser: 1
Antal artiklar: 0

Tarv/Nydal

Det vi ser som viktigt under den närmaste tiden är att följa och påverka utvecklingen av Tarv/Nydalprojektet. Riktlinjen för utbyggnaden måste starta med att grönområden, infrastrukturer, kommunikationer och samlingsplatser är grunden för att de boende, när den eventuella exploateringen är på gång, ska känna trygghet i att man bygger ett samhälle med karaktär och mervärde. […]

Läs hela projektet här
Skapad: 12 maj 2015
Antal skrivelser: 0
Antal artiklar: 2