Följande personer ingår i föreningens styrelse:

  • Olof Antell, ordförande och sekreterare
  • Per Thunström, vice ordförande
  • Terry Judkins, kassör
  • Jakob Lindblad, ledamot

Föreningens valberedning

  • Eva Johansson

Föreningens revisorer

  • Anders Egemalm
  • Lena Köling