Följande personer ingår i föreningens styrelse:

 • Lars Berglöf, ordförande vald till nästa årsmöte
 • Per Thunström, vice ordförande vald till nästa årsmöte
 • Olof Antell, ledamot till nästa årsmöte
 • Terry Judkins, ledamot vald på två år
 • Jakob Lindblad, ledamot till nästa årsmöte
 • Henrik Sandevärn, ledamot vald på två år
 • Lars Sundin, ledamot vald på två år

Föreningens valberedning:

 • Inga-Britt Sundin, sammankallande
 • Staffan Vikström
 • Eva Johansson

Föreningens revisorer

 • Anders Egemalm
 • Lena Köling